Werken met bezieling

Deskundigheidsbevordering aan ervaren professionals vind ik erg leuk, naast mijn baan waarin ik aankomende professionals opleid. Ik heb een kleinschalige praktijk als supervisor, coach en externe vertrouwenspersoon Hieronder vind je meer informatie over mijn aanbod.

‘Wie zich niet verwonderen en verbazen kan, die is als het ware dood en zijn oog is uitgedoofd.’                             Albert Einstein

Supervisie

Supervisie (individueel of in een groep)

Supervisie is een op de persoon afgestemde methode om te leren van eigen praktijkervaringen in mensgerichte beroepen. Het wordt individueel ingezet om beroepsbekwaamheid te verdiepen en op specifieke punten nog effectiever te worden. De eigen leerwensen qua beroepshandelen staan centraal. Kritische zelfreflectie, feedback en doelgericht experimenteren met nieuw handelingsrepertoire zijn hierbij belangrijke ingrediënten. De balans tussen betrokkenheid en professionele distantie -die een permanente opgave is- is vrijwel een thema. Het aantal bijeenkomsten en de interval worden in overleg bepaald.

Groepssupervisie is vaak interdisciplinair, waarbij gewerkt wordt via collegiaal leren van elkaar.

Een eenmalig uitgebreid supervisiegesprek is mogelijk indien gewenst, wanneer er sprake is van een weerbarstige casus.

icoon vertrouwenspersoon school

Coaching

Coaching wordt resultaatgericht ingezet op basis van zelf gestelde doelen van de professional, ten aanzien van het optimaliseren van specifieke werkprestaties en veerkracht. Meestal is de organisatie opdrachtgever en het aantal bijeenkomsten wordt in overleg vastgesteld.    

Training & begeleiding

Intervisiebegeleiding

Intervisiebegeleiding verzorg ik als intervisietrainer met ervaren professionals. Onderlinge veiligheid is cruciaal om ervaringsleren mogelijk te maken. Het vinden van nieuwe handelingsperspectieven is vaak gebaseerd op het ophelderen van eigen opvattingen en vanzelfsprekendheden, of het opsporen van een blinde vlek.  
Meestal zijn de intervisiebegeleidingsmomenten beperkt in aantal, omdat er tools worden aangeleerd om de intervisie zelfstandig voort te zetten. Bijvoorbeeld vier keer intervisiebegeleiding, waarna de intervisie zelfstandig wordt vervolgd met een wisselende procesbegeleider uit de eigen intervisiegroep.  

icoon vertrouwenspersoon school

Vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Elke organisatie wenst een veilige werkomgeving voor werknemers. Volgens de Arbowet is de werkgever samen met werknemers voor die veilige werkplek verantwoordelijk. Er moet beleid opgesteld zijn om veilige omgangsvormen te waarborgen. Een van de mogelijkheden om dit beleid vorm te geven is het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Deze kan vertrouwelijk geraadpleegd worden zodra een persoon onveilige omgangsvormen ervaart, zoals psychologische intimidatie, pesten, agressie, discriminatie of seksuele intimidatie. Als externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen ben ik laagdrempelig en toegankelijk om de kwestie te ordenen en eventuele handelingsopties voor te leggen; de melder blijft eigenaar van de kwestie en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Voor organisaties in het sociale- en veiligheidsdomein ben ik beschikbaar als externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.    

“Je bent zoveel méér dan je functieomschrijving.”
Wim Verschuren

Contact

Meer informatie over de mogelijkheden? Met wat meer informatie over context en achtergrond kan ik zo gericht mogelijk antwoorden. 

BTW vrijstelling voor: bijscholing en deskundigheidsbevordering
Beroepsverenigingen: LVSC en LVV
KvK nummer: 17241132

06-18647263

Afspraken:
Flexibel, maar niet op dinsdag.

Amstellaan 8 
5215 GB ’s-Hertogenbosch

E-mail info@kennisbegeleiding.nl