lachende vrouwen in zonlicht die gelukkig zijn

"Je bent zoveel méér dan je functieomschrijving."

Wim Verschuren 

Dat je jezelf kunt zijn in je vak, dat je jezelf verrast met een grotere handelingsvrijheid dan je aannam te kunnen verwerkelijken, dat is het surplus dat ik met mijn werkwijze beoog. Dat je sterk in je schoenen staat door binnen de professionele kaders van je beroepsrol te blijven in je keuzes, ook bij eventueel onorthodox handelen.

Waar ik me op richt

Voor het in contact komen met je ontwikkelpotentieel richt ik me op het optimaal benutten van je sterke kanten, liever dan op het benadrukken van belemmeringen of tekortkomingen. Productieve energie teweegbrengen door vrijheid van spreken (inclusief aanspreken) te ontwikkelen, om conflictvermijding of tegenoverdracht te doorbreken. Om beter met ‘lastige’ deelnemers of cliëntsystemen om te gaan. Of te doorzien waar in de samenwerking ondermijnende team– of organisatiemechanismen het voortouw nemen en dit te beïnvloeden.   

Voor wie

‘Onder de mensen zijn meer kopieën dan originelen’. Pablo Picasso 

Als je in bepaalde opzichten een nieuwe release van jezelf wilt realiseren, zoals volgens Herman Wijffels (2021) regelmatig nodig is, vind ik het inspirerend om hieraan bij te dragen. Zeker wanneer je leerwensen in de richting gaan van meer eigenheid en uit-één-stuk zijn als professional. Je wilt bijvoorbeeld weerbarstige kwesties beter bespreekbaar kunnen maken, je leiderschap verder ontwikkelen of een gevoelige confrontatie minder vermijden. Ik verken samen met je welke handelingsopties het best bij je passen. 

Bij supervisie

Ik werk met een contract in opdracht van een opdrachtgever. De opdrachtgever kan de supervisant zelf zijn of iemands werkgever/leidinggevende. In het contract zijn belangrijke kwesties zoals de vertrouwelijkheid geregeld. Elke bijeenkomst wordt voorafgegaan door een verslag met de terugblik op de vorige bijeenkomst en een nieuwe werkinbreng met leervraag.  


Intervisiebegeleiding

Intervisiebegeleiding verzorg ik als intervisietrainer met ervaren professionals. Onderlinge veiligheid is cruciaal om ervaringsleren mogelijk te maken. Het vinden van nieuwe handelingsperspectieven is vaak gebaseerd op het ophelderen van eigen opvattingen en vanzelfsprekendheden, of het opsporen van een blinde vlek.  
Meestal zijn de intervisiebegeleidingsmomenten beperkt in aantal, omdat er tools worden aangeleerd om de intervisie zelfstandig voort te zetten. Bijvoorbeeld vier keer intervisiebegeleiding, waarna de intervisie zelfstandig wordt vervolgd met een wisselende procesbegeleider uit de eigen intervisiegroep.  

“Mijn missie is: anderen bemoedigen om te staan in hun persoonlijke en professionele rijkdom.”

Contact

Meer informatie over de mogelijkheden? Met wat meer informatie over context en achtergrond kan ik zo gericht mogelijk antwoorden. 

BTW vrijstelling voor: bijscholing en deskundigheidsbevordering
Beroepsverenigingen: LVSC en LVV
KvK nummer: 17241132

06-18647263

Afspraken:
Dinsdag hele dag & vrijdagmiddag

Amstellaan 8 
5215 GB ’s-Hertogenbosch

E-mail info@kennisbegeleiding.nl